Ansvarig utgivare

Digideal Sverige AB tillhandahåller tjänsten digideal.se

    
Organisationsnummer: 559080-7243
Registrerad adress: Digideal Sverige AB
Odengatan 27
113 51 Stockholm
Sverige
    
Telefon: 08-333 888
E-post: info@digidealgroup.se
    
Digideal Sverige AB är ansvarigt för innehållet på denna hemsida. Trots noggranna kontrollmekanismer kan fel förekomma och Digideal Sverige AB avskriver sig allt ansvar för skada eller förlust som orsakas av sådana fel. Digideal Sverige AB friskriver sig även alla former av ansvar för andra hemsidors innehåll som digideal.se länkar till.